Tarieven 2018 Grunobuurt

Het energieverbruik voor het verwarmen van uw woning en verbruik warm tapwater wordt gemeten in gigajoule (GJ). Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte. Voor het verbruik van koude betaal je alleen vastrecht (hoogte van dit vastrecht is onderverdeeld in 5 klassen en afhankelijk van de grootte van de woning). Je mag daarvoor zoveel koeling afnemen als je wilt. Daarnaast betaal je een maandelijks vast bedrag voor de huur van de warmtewisselaar en warmtemeter.

Tarieven 2018
Bekijk hier je tarieven voor 2018
Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt je werkelijk verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Maandelijks voorschotbedrag 
Als maandelijks voorschotbedrag wordt voor de levering van warmte en koude een bedrag van € 105,oo (inc BTW en andere heffingen) in rekening gebracht.