Tarieven 2018 Moesstraat

Het energieverbruik voor het verwarmen van je woning en verbruik warm tapwater wordt gemeten in gigajoule (GJ). Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte. Daarnaast betaal je een maandelijks vast bedrag voor de huur van de warmtewisselaar en warmtemeter.

Tarieven 2018
Bekijk hier je tarieven voor 2018
Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt je werkelijk verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Maandelijks voorschotbedrag
Als maandelijks voorschotbedrag wordt voor de levering van warmte een bedrag van € 78,00 inclusief BTW en andere heffingen in rekening gebracht.