Tarieven 2018 Hete Kolen

Het energieverbruik voor het verwarmen van je woning wordt gemeten in gigajoule (GJ). Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor warmte. Voor het verbruik van koude betaal je alleen vastrecht. Je mag daarvoor zoveel koeling afnemen als je wilt. Het verbruik van warm tapwater en drinkwater wordt gemeten in m3. Daarnaast betaal je een maandelijks vastrecht voor drinkwater en elektriciteit. Voor de huur van de warmtemeter brengt WarmteStad een maandelijks vast bedrag in rekening.

Tarieven 2018
Bekijk hier je tarieven voor 2018
Per maand ontvang je een voorschotnota waarvan het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening wordt afgeschreven. Eenmaal per jaar (en bij verhuizing) wordt je werkelijk verbruik vastgesteld en zal, op basis van de jaarafrekening, verrekening dan wel nabetaling plaatsvinden. Onze prijzen zijn marktconform en transparant en voldoen aan de Warmtewet die per 1 januari 2014 is ingegaan.

Maandelijks voorschotbedrag
Als maandelijks voorschotbedrag wordt voor de levering van warmte/koude, warm tapwater en drinkwater een bedrag van € 70,00 (incl. BTW en andere heffingen) in rekening gebracht.