Co2 neutraal Groningen?

Groningen heeft als doelstelling om in 2035 Co2 neutraal te zijn en in 2025 halverwege. Met Warmtenet Noordwest gaan we daar een stevige bijdrage aan leveren!

Warmtenet Noordwest

Met het Warmtenet Noordwest gaan we in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en huishoudens voorzien van duurzame warmte. Die kunnen in de toekomst dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de Co2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig Co2 neutraal te zijn.

Het warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor het warme water stroomt. In juli 2017 is begonnen met de aanleg van het net op Zernike Campus. Aanvankelijk wilden we dit warmtenet voeden via een aardwarmtebron. Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmte die diep in de aarde is opgeslagen. Deze plannen zijn in november 2017 echter ‘on hold’ gezet, nadat het SodM twijfels had geuit over de veiligheid.

In januari is gestart met het onderzoek naar een geschikt alternatief. Meerdere bronnen en –combinaties zijn hierbij onderzocht. Hiervoor is een onderzoeksrapport opgesteld. Er is een zogeheten ‘Multi Criteria Analyse’ gemaakt, waarbij criteria zoals financiële haalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en toekomstgerichtheid centraal staan. Ook zijn bewoners uit de noordelijke wijken van Groningen bevraagd.

Restwarmte
Inmiddels ligt er voor een nieuwe duurzame bron op Zernike een conceptvoorstel klaar. Hierin is er een voorkeursscenario uitgewerkt met onder meer restwarmte van datacenters, als bron die het warmtenet kan voeden. Het net kan hiermee in 2020 Zernike, Paddepoel en Selwerd van duurzame warmte voorzien. Datacenter Bytesnet – dat zich onlangs vestigde op Zernike Campus – en WarmteStad tekenden hiervoor al een contract. Ook TCN is hiervoor nadrukkelijk in beeld.

Definitief investeringsbesluit
Om een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen moeten er nog enkele randvoorwaarden worden ingevuld zoals de groene stroomgaranties en bankfinanciering. Hiermee zijn nog enkele maanden gemoeid. Een definitief besluit over de nieuwe duurzame bron wordt in het voorjaar van 2019 genomen.

Uitbreiding warmtenet
In het voorjaar van 2019 wordt het warmtenet vanaf Zernike verder uitgebreid richting Planetenlaan, Plutolaan, Zonnelaan en Pleiadenlaan tot aan de Dierenriemstraat. Warmtestad kan hiermee voldoen aan de overeen gekomen verplichtingen met de woningcorporaties en kennisinstellingen. Inmiddels worden de voorbereidingen hiervoor getroffen.

Meer informatie over de uitbreiding van het warmtenet.

Tijdelijke Warmtecentrale
Tot de nieuwe duurzame bron een feit is, worden bedrijven en woningen op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. Deze wordt weliswaar door gas gestookt, maar door een warmtekrachtkoppeling (WKK) met een aanzienlijke reductie van Co2.  De tijdelijke warmtecentrale is officieel in gebruik genomen op 19 december 2018, samen met onze aandeelhouders en de Hanzehogeschool Groningen als eerste gebruiker. Daarmee is ook het warmtenet officieel in gebruik! Diverse gebouwen op Zernike Campus maken inmiddels gebruik van het warmtenet en de tijdelijke voorziening.
>> Lees hier meer over de tijdelijke warmtecentrale

 

 

 

Warmtenet Noordwest

Sinds de zomer 2017 leggen wij in het noordwesten van de stad Groningen een warmtenet aan. In de toekomst kunnen meer dan 10.000 huishoudens in het noordwesten van de stad Groningen duurzame warmte van dit net gebruiken in plaats van aardgas.