Een kachel op afstand

Onze duurzame bron als kachel en de buizen van het warmtenet als aan- en afvoerleidingen.

Warmtenet

Sinds de zomer 2017 leggen wij in het noordwesten van de stad Groningen een warmtenet aan. In de toekomst kunnen meer dan 10.000 huishoudens in het noordwesten van de stad Groningen duurzame warmte van dit net gebruiken in plaats van aardgas. Bekijk hier de routekaart van ons warmtenet.

Warmtenet

Met ons warmtenet in het noordwesten van Groningen verwarmen we in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. In juli 2017 zijn we begonnen met de aanleg van het warmtenet op Zernike. In eerste instantie wilden we het warmtenet voeden via een aardwarmtebron (geothermie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van warmte die diep in de aarde is opgeslagen. Deze plannen zijn in november 2017 echter ‘on hold’ gezet, nadat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) twijfels had geuit over de veiligheid.

Restwarmte
Het warmtenet zal nu verwarmd worden door restwarmte van datacenters. Dit hebben de gemeente en het waterbedrijf in juni 2019 besloten. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op Zernike Campus. Met beide partijen zijn contracten getekend.

Bekijk hieronder onze animatie hoe het verwarmen met restwarmte in zijn werk gaat:

Uitbreiding warmtenet
Halverwege 2019 zijn we begonnen met de uitbreiding van ons warmtenet vanaf Zernike richting Paddepoel. In september beginnen we aan het volgende tracé, dat loopt vanaf de Plutolaan tot aan de hoek van de Dierenriemstraat.
>> Lees hier alle informatie over de uitbreiding in 2019

Aanvullende duurzame bronnen
Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die voor de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief indien de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijft. Hiervoor is onder meer zonthermische warmte met ondergrondse opslag van warmte in beeld. Indien noodzakelijk is ook biomassa een optie, mits er strenge eisen worden gesteld aan soort, herkomst, de mate van duurzaamheid en milieueffecten.

Eind 2020 moet de uitkoppeling van restwarmte een feit zijn. De voorbereidingen hiervan zijn ondertussen begonnen. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO₂-besparing opleveren van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot!

Tijdelijke Warmtecentrale
Tot de nieuwe duurzame bron een feit is, worden bedrijven en woningen op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van warmte uit een tijdelijke warmtecentrale. Deze wordt weliswaar door gas gestookt, maar door een warmtekrachtkoppeling (WKK) met een aanzienlijke reductie van CO2.  De tijdelijke warmtecentrale is officieel in gebruik genomen op 19 december 2018, samen met onze aandeelhouders en de Hanzehogeschool Groningen als eerste gebruiker. Daarmee is ook het warmtenet officieel in gebruik. Diverse gebouwen op Zernike Campus maken inmiddels gebruik van het warmtenet en de tijdelijke voorziening. >> Lees hier meer over de tijdelijke warmtecentrale