Een kachel op afstand

Onze duurzame bron als kachel en de buizen van het warmtenet als aan- en afvoerleidingen.

Warmtenet

Sinds de zomer 2017 leggen wij in het noordwesten van de stad Groningen een warmtenet aan. In de toekomst kunnen meer dan 12.500 huishoudens in het noordwesten van de stad Groningen duurzame warmte van dit net gebruiken in plaats van aardgas. Bekijk hier de routekaart van ons warmtenet.

Warmtenet

Met ons warmtenet in het noordwesten van Groningen verwarmen we in de toekomst 12.500 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een stevige bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Ons warmtenet zal verwarmd worden door  duurzame bronnen. Dat zijn warmtebronnen die goed zijn voor onze leefomgeving en klimaat. Op dit moment maken we gebruik van onze nieuwe WarmteCentrale, restwarmte van datacenters en zullen we eind dit jaar gebruik maken van zonnewarmte van het Zonnewarmtepark Dorkwerd. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen.

WarmteCentrale Zernike
In februari 2021 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe, definitieve WarmteCentrale op Zernike Campus. Deze nieuwe WarmteCentrale is geopend in het najaar van 2022 en vervangt de tijdelijke centrale (met de tekst ‘Wij houden je warm”). De centrale vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 12.500 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen. Lees hier meer alles over de nieuwe warmtecentrale

De nieuwe WarmteCentrale: 

Fotografie: Roelof Bos Fotografie

Restwarmte
Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS, beide gevestigd op Zernike Campus. In 2022 is QTS begonnen met het leveren van restwarmte. De verwachting is dat eind 2023 Bytesnet dit ook zal doen. Ook hebben we eind 2022 onze nieuwe warmtecentrale geopend. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO₂-besparing opleveren van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.

Zo werkt restwarmte: 

Zonnewarmtepark Dorkwerd
Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Solarfields en leverancier TVP Solar ontwikkelen voor duurzaam nutsbedrijf Warmtestad het grootste zonnewarmtepark (zonthermie) van Nederland. En de derde van de wereld. Het zonthermiepark heeft een oppervlakte van 12 hectare en zal duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet. De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 12.500 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest Groningen verbruiken. Het technisch innovatieve zonproject wordt gebouwd op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Het park wordt landschappelijk en ecologisch ingepast. Naar verwachting zal het park in 2023 in gebruik worden genomen.

Hoe werkt het zonnewarmtepark:

Wie krijgen allemaal een aansluiting op het Warmtenet Noordwest?
In de noordelijke wijken van Groningen sluiten we eerst diverse flats en woningcomplexen van de woningcorporaties Lefier, Nijestee, Huismeesters en Patrimonium aan. Zo zijn in Paddepoel de vijf Planetenflats, Upsilon, Polaris en Campus Zonnelaan aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. In Selwerd zijn onder meer De Parrel, VVE Moesstraat, Beukenhorst en de Berkenflat aangesloten op het warmtenet. Dragant / Duindoornflat krijgt een aansluiting op het duurzame warmtenet. Ook diverse ketelhuizen worden of zijn inmiddels aangesloten, zoals de Kornoeljestraat, Gelderse Roosstraat en Eglantierstraat. Zie voor meer informatie ook onze gebouwenpagina en routekaart. Daarnaast zijn we ook bezig met de gemeente en Grunneger Power om koophuizen in Selwerd-Zuid aan te sluiten. De eerste koophuizen in de Larix zijn in 2022 aangesloten.

Klimaatadaptatie
Als het mogelijk is, combineren we verschillende projecten. In Paddepoel is de aanleg van ons warmtenet bijvoorbeeld aangegrepen om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Dit is de uitkomst van een mooi samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente Groningen en WarmteStad. Zo zijn er nieuwe riolen aangelegd en de parkeerplaatsen zijn ‘haaks’ te staan, op verzoek van bewoners uit de straat. In Selwerd en Vinkhuizen combineren we de aanleg van het warmtenet met het wijkvernieuwingsprogramma van de gemeente. Door deze ‘koppelkansen’ te benutten, kunnen we bewoners ontzorgen doordat de weg maar één keer open hoeft. Daarnaast zijn er geen dubbele kosten en is er minder overlast.