Een kachel op afstand

Onze duurzame bron als kachel en de buizen van het warmtenet als aan- en afvoerleidingen.

Warmtenet

Sinds de zomer 2017 leggen wij in het noordwesten van de stad Groningen een warmtenet aan. In de toekomst kunnen meer dan 10.000 huishoudens in het noordwesten van de stad Groningen duurzame warmte van dit net gebruiken in plaats van aardgas. Bekijk hier de routekaart van ons warmtenet.

Warmtenet

Met ons warmtenet in het noordwesten van Groningen verwarmen we in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren we een stevige bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Ons warmtenet zal verwarmd worden door restwarmte van datacenters. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS, beide gevestigd op Zernike Campus. Met beide partijen zijn contracten getekend. Eind 2021 moet de omzetting van restwarmte een feit zijn. De voorbereidingen hiervan zijn ondertussen begonnen. Zo wordt op dit moment onze nieuwe warmtecentrale gebouwd. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO₂-besparing opleveren van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot.

Zo gaat het verwarmen met restwarmte in zijn werk: 

Aanvullende duurzame bronnen
Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die voor de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief voor het geval de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijft. Hiervoor is onder meer zonthermische warmte met ondergrondse opslag van warmte in beeld. Mocht het noodzakelijk zijn is ook biomassa een optie, mits er strenge eisen worden gesteld aan soort, herkomst, de mate van duurzaamheid en milieueffecten.

Wie krijgen allemaal een aansluiting op het Warmtenet Noordwest?
In de noordelijke wijken van Groningen sluiten we diverse flats en woningcomplexen van de woningcorporaties Lefier, Nijestee, Huismeesters en Patrimonium aan. Zo zijn in Paddepoel de vijf Planetenflats, Upsilon, Polaris en Campus Zonnelaan aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. In Selwerd zijn onder meer De Parrel, VVE Moesstraat, Beukenhorst en de Berkenflat aangesloten op het warmtenet. Dragant / Duindoornflat krijgt een aansluiting op het duurzame warmtenet. Ook diverse ketelhuizen worden of zijn inmiddels aangesloten, zoals de Kornoeljestraat, Gelderse Roosstraat en Eglantierstraat. Zie voor meer informatie ook onze gebouwenpagina.

Klimaatadaptatie
Als het mogelijk is, combineren we verschillende projecten. In Paddepoel is de aanleg van ons warmtenet bijvoorbeeld aangegrepen om de Plutolaan veiliger en groener te maken. Dit is de uitkomst van een mooi samenwerkingsproces tussen bewonersgroep en initiatiefnemer Co-Creatie, de gemeente Groningen en WarmteStad. Zo zijn er nieuwe riolen aangelegd en de parkeerplaatsen zijn ‘haaks’ te staan, op verzoek van bewoners uit de straat. In Selwerd combineren we de aanleg van het warmtenet met het wijkvernieuwingsprogramma van de gemeente. Door deze ‘koppelkansen’ te benutten, kunnen we bewoners ontzorgen doordat de weg maar één keer open hoeft. Daarnaast zijn er geen dubbele kosten en is er minder overlast.

Warmtecentrale Zernike
In februari 2021 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe, definitieve warmtecentrale op Zernike Campus. De warmtecentrale zal gefaseerd onze tijdelijke centrale (met de tekst ‘Wij houden je warm”) vervangen. De centrale vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen. Deze gaat vanaf 2022 duurzame warmte leveren. >> Lees hier meer alles over de nieuwe warmtecentrale

Een impressie zoals de definitieve warmtecentrale eruit gaat zien: 

Impression: TEAM4